BIBLIOTEKA SZKOLNA

           Biblioteka szkolna służy uczniom

i nauczycielom naszej szkoły. Z księgozbioru mogą korzystać także rodzice.  Organizujemy wiele  wydarzeń i imprez czytelniczych mających na celu zachęcanie uczniów do czytania książek.


Kto jest najważniejszy w bibliotece?
Bez obecności kogo - każda, nawet najlepiej wyposażona biblioteka jest martwa?
Czytelnik- to w bibliotece osoba najważniejsza!
 

Biblioteka to niezwykle ważne centrum informacji szkoły. Bardzo chcemy, by była ona wyjątkowo przyjazna dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.

Główne cele pracy biblioteki to:

  1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia oraz korzystania z różnego rodzaju zbiorów na dalszych etapach edukacji.​
  2. Zapewnienie prawidłowego przebiegu informacji na temat istniejących w bibliotece pozycji metodycznych.
  3. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
  4. Wprowadzenie komputerowej bazy księgozbioru.
  5. Rozwijanie kreatywności uczniów.
 

 

kontakt z biblioteką: biblioteka28sp@wp.pl

ARTYKUŁ W MIESIĘCZNIKU

 

W miesięczniku "Biblioteka w szkole" 04/2017 jest zamieszczony kolejny artykuł o działaniach podnoszących poziom czytelnictwa w naszej szkole. Impreza pt. "Mole Książkowe Nocą" została opisana w formie scenariusza przez panią Justynę Tomasik. Artykuł spotkał się z dużą sympatią i aprobatą Zespołu Redakcyjnego w/w miesięcznika. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

O nas w "Bibliotece w Szkole" 

Miło jest być zauważonym przez niezależnych fachowców i niezależne media. Jest to dowód na to, że to co robimy ma sens i stanowi inspirację dla innych. Dzięki promocji biblioteki w Internecie, nasza działalność zwróciła uwagę redakcji ogólnopolskiego czasopisma. Miesięcznik "Biblioteka w Szkole", który na swoich łamach zamieścił artykuł „Andrzejkowy magii świat w bibliotece szkolnej”. Autorka tekstu Justyna Tomasik (nauczyciel bibliotekarz) w formie scenariusza opisała imprezę. Dla nas to niespodziewane wyróżnienie. Cieszymy się bardzo i dziękujemy :-).

 

http://www.bibliotekawszkole.pl/

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

 

Nasza biblioteka otrzymała 145 woluminów z projektu "Książki naszych marzeń" w 2015 roku. Wartość księgozbioru wzrosła o 2713 zł, bo tyle otrzymaliśmy na zakup nowych książek. Działania te rozwijają zainteresowania uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Przystąpiliśmy również do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (2016-2020) i złożyliśmy wniosek o wartości 15.000 zł na zakup lektur, klasyki i nowości czytelniczych. Przygotowana wystawka z nowymi książkami budzi ogromne zainteresowanie i chęć czytania.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁÓW:

 

  1. Koło Miłośników Książki
  2. Głośne Czytanie
  3. Imprezy Czytelnicze
  4. Współpraca ze środowiskiem