ŚWIETLICA SZKOLNA

Dzieci z klas I – III oraz rzadziej dzieci starsze, często korzystają z zajęć, jakie oferuje im szkolna świetlica, zarówno przed lekcjami, już od godziny 7.00, jak i po zajęciach, do godziny 16.30.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom opieki, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku oraz odrobienia prac domowych. Staramy się również, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
regulamin swietlicy.docx
Dokument Microsoft Word [26.4 KB]

NASZE PRACE PLASTYCZNO - TECHNICZNE        2016/2017