Z ŻYCIA SZKOŁY

 Szkoła Podstawowa nr 28 w Bydgoszczy to coś więcej niż tylko lekcje i zajęcia. Dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych programów przeznaczonych dla uczniów, możemy zaproponować wiele dodatkowych działań wspierających wszechstronny rozwój naszych uczniów. 

Zapraszamy do działów: