SZKOLNE DOKUMENTY

1. 

STATUT SP28 w Bydgoszczy.pdf
Dokument PDF [552.0 KB]

 

2. Przedmiotowe Systemy Oceniania  (PSO)

 

j. polski.pdf
Dokument PDF [244.9 KB]
j. angielski.pdf
Dokument PDF [154.3 KB]
j. niemicki.pdf
Dokument PDF [135.4 KB]
historia.pdf
Dokument PDF [148.1 KB]
matematyka.pdf
Dokument PDF [225.8 KB]
przyroda.pdf
Dokument PDF [119.3 KB]
geografia.pdf
Dokument PDF [126.4 KB]
biologia.pdf
Dokument PDF [118.8 KB]
chemia.pdf
Dokument PDF [192.9 KB]
muzyka.pdf
Dokument PDF [202.0 KB]
plastka.pdf
Dokument PDF [267.9 KB]
technika.pdf
Dokument PDF [128.5 KB]
zajęcia komputer. informatyka.pdf
Dokument PDF [249.8 KB]
etyka.pdf
Dokument PDF [176.2 KB]
religia.pdf
Dokument PDF [176.8 KB]

 

3. Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w sprawie określenia          

    szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników

    lub materiałów edukacyjnych

 

str. 1.jpg
Plik JPG [232.9 KB]
str. 2.jpg
Plik JPG [240.3 KB]
str. 3.jpg
Plik JPG [155.4 KB]

4. Regulamin bezpiecznego spędzania przerw

Regulamin bezpiecznego spędzania przerw.[...]
Dokument Microsoft Word [16.0 KB]