SPOTKANIA Z RODZICAMI                     W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

DATA I GODZINA

FORMA SPOTKANIA

12 września 2017 r.

godz. 17.30

 

20 września 2017 r.

godz. 17.30

 

21 września 2017 r.

godz. 17.30

Zebrania z rodzicami uczniów klas I.

 

 

Zebrania z rodzicami uczniów klas II-III.

 

 

Zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VII.

18 października 2017 r.              

17.00-19.00

„Drzwi otwarte”.

           22 listopada 2017 r.         

 godz. 17.30

 

23 listopada 2017 r.

godz. 17.30

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III.

 

 

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VII.

14  grudnia 2017 r.                        17.00-19.00

„Drzwi otwarte”

24 stycznia 2018 r.

godz. 17.30

 

25 stycznia 2018 r.

godz. 17.30

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III.

 

 

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VII.

15 marca 2018 r.

17.00-19.00

„Drzwi otwarte”.

18 kwietnia 2018 r. 

godz. 17.30

 

19 kwietnia 2018 r.

17.00-19.00

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III.

 

 

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VII.

11 maja 2018 r.

17.00-19.00

„Drzwi otwarte”. Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania.

7 czerwca 2018 r.

17.00-19.00

Spotkania z rodzicami – zebrania lub „drzwi otwarte” (wg potrzeb).