INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA UDZIELAJĄCE POMOCY W PROBLEMACH RODZINY

 • NIEBIESKA LINIA” OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

tel. 801 12 00 02 - poniedziałek-sobota 8:00 – 22:00

                                  niedziele i święta     8:00 – 16:00

 • HOSTEL

tel. 52 361 12 49 – ul. Dunikowskiego 2: placówka interwencyjna

BYDGOSKIE CENTRUM WSPARCIA RODZINY

 

 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

tel. 52 583 54 12 - ul. Konarskiego 1 – 3; rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w rodzinie; pomoc osobom niepełnosprawnym

 

 • REJONOWY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

tel. 52 361 99 02 - ul. Kapuściska 10; przemoc w rodzinie; alkoholizm; narkomania; ubóstwo; bezrobocie; niepełnosprawność

 

 

INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA UDZIELAJĄCE POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 1

tel. 52 322 52 06 / 07 - ul. Jana III Sobieskiego10, www.ppp1.bydgoszcz.pl; wczesna diagnoza psychologiczno – logopedyczna; indywidualne porady

 

 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 2

tel. 52 322 80 32, kom. 697 910 785 - fax. 052 321 07 61, ul. Gawędy 5, www.poradnia.bydgoszcz.pl - wczesna diagnoza psychologiczno – logopedyczna; indywidualne porady

 

 • WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

tel. 52 372 11 82 (dorośli), 52 371 01 58 (młodzież) - ul. Sułkowskiego 58 a; diagnoza i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych, diagnoza zaburzeń rozwojowych

 

 • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

tel. 52 373 85 86 – ul. Stawowa; diagnoza i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych; diagnoza zaburzeń rozwojowych

 

 • KLINIKA PSYCHIATRII COLLEGIUM MEDICUM

tel. 52 585 42 60 - ul. Kurpińskiego 19; poradnie przykliniczne.

 

 • BYDGOSKI OŚRODEK REHABILITACJI TERAPII UZALEŻNIEŃ I PROFILAKTYKI BORPA

tel. 52 375 54 05, 52 361 76 82 - ul. Przodowników Pracy 12; profilaktyka uzależnień; rozwiązywanie problemów alkoholowych; pomoc dla dzieci

i młodzieży 

 

 

INNE WAŻNE NUMERY

 • DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

tel. 800 12 12 12 – poniedziałek - piątek 8.15 – 20.00, a przez 24 godz. można zostawiać wiadomości

 

 • ZESPÓŁ PREWENCJI KRYMINALNEJ KOMISARIAT POLICJI „WYŻYNY”

tel. 52 588 15 69 - ul. Ogrody 19 a