BAZA SZKOŁY

 Szkoła Podstawowa nr 28 w Bydgoszczy jest szkołą publiczną.

Dzięki staraniom kolejnych Dyrektorów, Nauczycieli oraz Rodziców jest szkołą o czystych, estetycznych i kolorowych salach lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne środki audiowizualne.

 

Sale dydaktyczne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej zostały przygotowane na przyjęcie sześciolatków.

Każda sala składa się z dwóch części:

- edukacyjnej (wyposażonej w tablicę interaktywną, tablice suchościeralne i stoliki z krzesełkami dostosowanymi do wzrostu dziecka)

- rekreacyjnej (wolna przestrzeń z tyłu sali, pokryta wykładziną lub dywanem).

W salach klas I-III znajdują się kąciki tematyczne, pozwalające poszerzać zainteresowania (np. przyrodniczy, biblioteczny, plastyczny, muzyczny, gier stolikowych itp.).

Każdy uczeń ma możliwość pozostawienia w szkole części swoich podręczników i przyborów szkolnych.

 

 

Dysponujemy również:

  • Wielofunkcyjnym boiskiem wybudowanym w ramach programu   Moje Boisko- „Orlik 2012”
  • Miasteczkiem Komunikacyjnym
  • Placem zabaw wybudowanym w ramach programu "Radosna szkoła"
  • Pracownią komputerową
  • Salą multimedialną
  • Tablicami multimedialnymi
  • Salą logopedyczną
  • Biblioteką i czytelnią
  • Świetlicą szkolną i stołówką
  • Monitoringiem na korytarzach, w świetlicy i na boisku