BAZA I OFERTA SZKOŁY

 

SP 28 to szkoła podstawowa usytuowana z dala od ruchliwych ulic, w klimatycznym budynku z lat pięćdziesiątych. Do szkoły należy boisko Orlik, miasteczko komunikacyjne, plac zabaw oraz odnowiony plac rekreacyjny. 

Nasza szkoła to placówka średniej wielkości, co sprzyja właściwej opiece nad dziećmi i ich bezpieczeństwu.

Dbamy o wysoki poziom zajęć dydaktycznych oraz proponujemy wiele zajęć pozalekcyjnych.

Ze szkolnej świetlicy, dzieci mogą wychodzić przez taras na boisko i plac zabaw.

Do świetlicy należą również dodatkowe dwa pomieszczenia - sala zabaw ruchowych

i pomieszczenie do cichej pracy. Mamy własną stołówkę i własną kuchnię.

Naszym priorytetem jest dbałość o rozwój, zdrowie i sprawność fizyczną wszystkich uczniów. Uczestniczymy w wielu rozwijających projektach, programach i akcjach rozszerzających naszą ofertę. Uczniowie objęci są opieką logopedy, pedagoga i pielęgniarki szkolnej. 

 

Średnia liczebność dzieci w oddziałach naszej szkoły to 21 uczniów. Wszystkie sale lekcyjne dla klas młodszych są ładnie i nowocześnie wyposażone (mają część dydaktyczną z tablicą interaktywną i kącik wypoczynkowo-zabawowy) i usytuowane na I piętrze budynku. Na tym piętrze (korytarz i jasny hol z ławeczkami) dzieci spędzają też przerwy. W ciepłe dni wychodzą na boisko.

Przydzielając dzieci do poszczególnych oddziałów (klas) bierzemy pod uwagę ich wiek, płeć, przedszkola, z których do nas przyszły, miejsce zamieszkania, prośby

i wskazania rodziców…