SPRAWDZIAN DIAGNOZUJĄCY TZRECIOKLASISTY Z OPERONEM

We wtorek, 25 kwietnia 2017r. w naszej szkole przeprowadzony został Sprawdzian Diagnozujący Trzecioklasisty z Operonem.

Sprawdzian Diagnozujący Trzecioklasisty to akcja wydawnictwa Operon, która ma na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji uczniów - w klasie III szkoły podstawowej. Dzięki niemu otrzymamy informację na temat umiejętności uczniów w zakresie: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych.