Wycieczka do Brzozy k/ Torunia                -kl. 1b, 1c, 2a