KONKURS PLASTYCZNY „SZKOLNY ZNAK BEZPIECZEŃSTWA”

Każdy kierowca i każdy przechodzień znaki drogowe widuje co dzień.

Aby duzi i mali bezpiecznie z dróg korzystali!

 

Pomyśl i wykonaj projekt znaku, który mógłby obowiązywać w naszej szkole, aby bezpiecznie i miło każde dziecko

w niej czas spędziło!

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III

Uczestnik konkursu wykonuje zarys wybranego znaku drogowego (zakazu, nakazu, informacyjnego, ostrzegawczego) na formacie nie mniejszym niż A-3, wycina go i dowolną techniką nanosi swój pomysł. Na odwrotnej stronie znaku zamiesza informacje dotyczące znaku. Dodatkowo można zamieścić wierszyk- rymowankę. Przy ocenianiu prac będą brane pod uwagę: zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość i estetyka.

KONKURS ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY 30. 01.2015r. OTO WYNIKI:

I miejsce – Zuzanna Grochowska, Weronika Hełminiak

II miejsce - Julia Jagielska, Amelia Kaszowska

III miejsce- Paula Tubiszewska

Autorkom projektu gratulujemy!

 

SZKOLNE ZNAKI  OSTRZEGAJĄ, ZAKAZUJĄ, NAKAZUJĄ, INFORMUJĄ, WSZYSTKIE  DZIECI  NAWOŁUJĄ!

Zachowuj się grzecznie, a w szkole będzie bezpiecznie.

Dość kłótni i zwad, skorzystaj z dobrych rad:

  • Przychodź do szkoły zawsze wesoły.
  • Pamiętaj o codziennym uśmiechu, unikaj biegania w ciągłym pośpiechu.
  • Nie chlap w toalecie, a będziesz najlepszy na świecie.
  • Z kolegami baw się zgodnie, bo tak jest wygodnie.
  • Książka nauczy Cię szanować drugiego, więc czytaj, czytaj na całego kolego!

 

Niech każdy uczeń odnotuje w zeszycie,

od dziś znaki wprowadzamy w szkolne życie,

aby bezpiecznie i miło każde dziecko czas w szkole spędziło!

Tekst i zdjęcia: p. B. Makarewicz

POWRÓT>>