UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KLAS SZÓSTYCH

25 czerwca 2015 r.

zdjęcia: p. H. Kukowska