WYCIECZKA KL. IVa,b DO GRĘBOCINA I TORUNIA

zdjęcia: p. S. Fryckowski

 

POWRÓT>>