WYCIECZKA KLAS PIERWSZYCH DO SKŁUDZEWA

13 czerwca 2013 roku klasy Ia, Ib, Ic zwiedziły wieś Skłudzewo. 

Miejscowość położona jest na skarpie pradoliny Wisły. 
Na jej terenie znajduje się zespół pałacowo-parkowy z XIX wieku. 
W pałacyku mieści się siedziba Fundacji Piękniejszego Świata, mającej na celu edukację plastyczną dzieci.

tekst i zdjęcia: Ł. Ardasiński

 

POWRÓT>>