OGÓLNOPOLSKI TEST TRZECIOKLASISTY

14 marca uczniowie klasy IIIa i IIIb punktualnie o godz. 9.00 przystąpili do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów 2013 z OPERONEM.

 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty składał się z dwóch testów. Jeden dotyczył języka polskiego, a drugi matematyki. Czas na wypełnienie każdego z testów wynosił 45 minut. Pomiędzy sprawdzianami uczniowie mieli 15 minut przerwy.

Sprawdzian trzecioklasisty bada umiejętności ucznia w zakresie: czytania, pisania, myślenia matematycznego i  ma na celu dostarczyć informacji na temat poziomu wiadomości i umiejętności, które uczniowie zdobyli w czasie trzech lat nauki.

 

Trzymamy kciuki za wyniki naszych wszystkich trzecioklasistów!

 

POWRÓT>>

tekst: A. Zawalska

zdjęcia: J. Rulińska, A. Zawalska

 

POWRÓT>>