WITAMY W SERWISIE INTERNETOWYM

SP 28 to szkoła podstawowa usytuowana z dala od ruchliwych ulic, w klimatycznym budynku z lat pięćdziesiątych. Nasza szkoła to placówka średniej wielkości, co sprzyja właściwej opiece nad dziećmi i ich bezpieczeństwu. Do szkoły należy boisko Orlik, miasteczko komunikacyjne, plac zabaw oraz odnowiony plac rekreacyjny. 

Dbamy o wysoki poziom zajęć dydaktycznych oraz proponujemy wiele zajęć pozalekcyjnych.  Naszym priorytetem jest dbałość o rozwój, zdrowie i sprawność fizyczną wszystkich uczniów. Uczestniczymy w wielu rozwijających projektach, programach i akcjach rozszerzających naszą ofertę. 

Uczniowie objęci są opieką logopedy, pedagoga i pielęgniarki szkolnej. 

 

więcej >>

BYDGOSKI BUDŻET OBYWATELSKI

 

Gorąco apelujemy o poparcie projektu inwestycji

zgłoszonego przez Szkołę do realizacji

w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

 

 

Projekt nr 244 budowa bieżni dwutorowej 60 m i skoczni w dal 

na terenie SP 28.

 

Realizacja inwestycji zależy od liczby głosów oddanych na projekt. Głosować mogą wszystkie osoby zamieszkałe w Bydgoszczy, które ukończyły 16 lat. Głosowanie trwa od 1 do 31 października 2017 r.

Głosować można przez internet: (https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/848929?lang=pllub wypełniając kartę do głosowania dostępną w sekretariacie szkoły.

 

Nie zmarnujmy tej szansy, zbierzmy siły, liczy się każdy głos - jest okazja, aby szkoła wzbogaciła bazę sportową o tak potrzebną inwestycję, która będzie służyła nie tylko naszym uczniom, ale również innym mieszkańcom osiedla.

 

Z GÓRY DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY ODDANY GŁOS!!!

 

UWAGA!

Każdy może głosować tylko 1 raz (wypełniając elektroniczną lub papierową kartę do głosowania). W sytuacji, gdy złoży się więcej kart, wszystkie oddane głosy są nieważne.

LISEK SCHWYTANY

Informujemy, że w dniu wczorajszym,

tj. 19 października 2017 r. został schwytany lisek, który był kilkakrotnie widziany na osiedlu Kapuściska

w okolicach naszej szkoły.

 

Apelujemy jednak o rozwagę, bo może pojawić się następny!

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY

W imieniu Wydziału Zintegrowanego Rozwoju przekazujemy informację:
" W dniach od 5 do 26 października 2017 r. przeprowadzane jest wśród Bydgoszczan oraz osób związanych z miastem badanie ankietowe.

Celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłego kształtu Bydgoszczy. Mają Państwo możliwość anonimowego  wypowiedzenia się na temat: oczekiwań, potrzeb oraz problemów i wyzwań stojących przed Bydgoszczą"...

 

więcej >>

UWAGA - ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ

 

JUŻ WKRÓTCE ZAPRASZAMY

NA NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ:

 

http://sp28.edu.pl.

 

Strona pod obecnym adresem

nie będzie już dostępna.

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE DO PROJEKTU UCZNIÓW KLAS VII

Ogłaszamy nabór dla uczniów kl. VII- uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu “Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2017 r. - 31.07.2018 r.

Rodzaj zajęć realizowanych w Szkole Podstawowej nr 28

Rodzaj zajęć

Lp. osób

 

Ilość godzin w tygodniu dla

1 grupy

Informacje dodatkowe

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

dla II etapu edukacji

72

1

Grupy 10 – 12 osobowe

 

Chętni uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego - dokumenty te są dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły http://www.sp28bydgoszcz.pl/

Dokumenty oraz formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Elżbieta Janaszczak

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej http://www.sp28bydgoszcz.pl/ po zakończeniu naboru.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 2.10.2017  do 5.10.2017 r.  

“Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Regulamin dodatkowego naboru:

deklaracja_wzór.docx
Dokument Microsoft Word [85.8 KB]

REALIZUJEMY PROJEKT "PO CO? DLACZEGO? JAK?"

 

Szkoła uczestniczy w projekcie „Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” realizowanym przez Miasto Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

W ramach projektu uczniowie od października będą uczestniczyć w:

  • zajęciach dodatkowych z matematyki dla kl. I – III (I etap edukacji)
  • zajęciach dodatkowych z matematyki kl. IV – VI  (II etap edukacji)
  • zajęciach dodatkowych z j. angielskiego kl. IV - VI (II etap edukacji)
  • zajęciach dodatkowych opartych na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych kl. IV – VI (II etap edukacji).

 

“Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU 

Ogłaszamy nabór dla uczniów - uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu "Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów" realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji w załącznikach:

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia.docx
Dokument Microsoft Word [83.1 KB]
deklaracja_wzór.docx
Dokument Microsoft Word [85.8 KB]

REFORMA SZKOLNA

 

 

Zapraszamy rodziców do zapoznania się  z informacjami dotyczącymi zmian w szkole podstawowej w związku

z reformą edukacji .

 

Więcej informacji w załączonym pliku.

Reforma szkolna 2017-1.doc
Dokument Microsoft Word [27.5 KB]

PRZYJACIELE SZKOŁY: